guessing forum PLAY ONLINE
MATKA GAME
GO TO
BOTTOM

❋ MATKA RESULTS LIVE ❋

KALYAN MUMBAI MAIN
579-11-128 670-32-246
MILAN DAY MILAN NIGHT
289-96-457 180-95-348


*DAILY POST YOUR GUESS*
+
Name:

Text:
Viraj
[Admin sir]

30-May-2018 04:41:57 PM

[off-line]


Originally Posted By: Yash

Kalyan

279...85...230

8888888887
8888888877
8888888777
8888887777
8888877777
8888777777
8887777777
8877777777
8777777777

369...88...134

80...88...73...75

Play Unlimited

Open======( 8 )====psss Very good Al geesara

Viraj
[Admin sir]

30-May-2018 04:40:56 PM

[off-line]


Originally Posted By: Lala

KALYAN WAR


_____(570)_____
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222

390== 28 ==125

Open======( 8 )====pass
[Bottom] [Top] [Quote]

Rehman
[MEMBER]

30-May-2018 04:40:18 PM

[off-line]


Originally Posted By: Rehman

Kalyan open

269--359--777777777

Jodi--79--76

Support----37--82

82 running
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

30-May-2018 04:40:07 PM

[off-line]


Originally Posted By: Yash

Kalyan
Fix
Opan
160
777777777
777777777
777777777
777777777


Miss kiya to


567
888888888
888888888
888888888Jodi

80----70

85----75


Fix ka baap

Open====( 8 )====passs Very good
[Bottom] [Top] [Quote]

Rehman
[MEMBER]

30-May-2018 04:39:25 PM

[off-line]


CONGRATS KALYAN OPEN

800---888888 WINNERS

! YASH !

! KING KHAN !

! REHMAN !

! TIGER KHAN ![Bottom] [Top] [Quote]

KING_KHAN
[MEMBER]

30-May-2018 04:37:40 PM

[off-line]


Originally Posted By: KING_KHAN

KALYAN OPEN
30/05/2018

8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888


233..288..378


KHELO BINDAS

Singal 888888888888 Pass kalyan open
[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

30-May-2018 04:36:38 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Open 800--8 pass

Congrats all winners

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

09009448112
09009448112

[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

30-May-2018 04:36:32 PM

[off-line]


Originally Posted By: KING_KHAN

Originally Posted By: TIGER_KHAN

KALYAN OPEN
30/05/2018

58888888885
5888888885
588888885
58888885
5888885
588885
58885
5885
585
5

378..288..233

447..799..249


GOOD LUCK

Kalyan open 888888 Pass

Big congrats bhai
[Bottom] [Top] [Quote]

KING_KHAN
[MEMBER]

30-May-2018 04:36:21 PM

[off-line]


Originally Posted By: TIGER_KHAN

KALYAN OPEN
30/05/2018

58888888885
5888888885
588888885
58888885
5888885
588885
58885
5885
585
5

378..288..233

447..799..249


GOOD LUCK


[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

30-May-2018 04:35:57 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Open 800--8 pass

Congrats all winners

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

09009448112
09009448112
[Bottom] [Top] [Quote]

KING_KHAN
[MEMBER]

30-May-2018 04:35:47 PM

[off-line]


Originally Posted By: TIGER_KHAN

KALYAN OPEN
30/05/2018

58888888885
5888888885
588888885
58888885
5888885
588885
58885
5885
585
5

378..288..233

447..799..249


GOOD LUCK

Kalyan open 888888 Pass
[Bottom] [Top] [Quote]

Rehman
[MEMBER]

30-May-2018 04:34:19 PM

[off-line]


800---888888
[Bottom] [Top] [Quote]

Rehman
[MEMBER]

30-May-2018 04:29:52 PM

[off-line]


800---888888
[Bottom] [Top] [Quote]

TIGER_KHAN
[MEMBER]

30-May-2018 03:57:26 PM

[off-line]


KALYAN OPEN
30/05/2018

58888888885
5888888885
588888885
58888885
5888885
588885
58885
5885
585
5

378..288..233

447..799..249


GOOD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

30-May-2018 03:56:25 PM

[off-line]


Kalyan


//2//5//4//9//


Jodi 91/92/93/98/96
Jodi 29/28/54-/58/59560-355-336-668-115-566-600

357-54-356
348-59-180


KALYAN
[Bottom] [Top] [Quote]

KING_KHAN
[MEMBER]

30-May-2018 03:52:50 PM

[off-line]


KALYAN OPEN
30/05/2018

8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888
8888888888888


233..288..378


KHELO BINDAS
[Bottom] [Top] [Quote]

Rehman
[MEMBER]

30-May-2018 03:22:26 PM

[off-line]


Kalyan open

269--359--777777777

Jodi--79--76

Support----37--82
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

30-May-2018 02:50:05 PM

[off-line]


●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
*RAJDHANI DAY OPEN*
●▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬●


======================== ~_*30/05/2018=WEDNESDAY*_~
========================
*LIVE SHOT*
========================
========================
*146 X 1 X 380*
========================
*330 X 6 X 367*
========================
*239 X 4 X 400*
========================
*450 X 9 X 234*
========================
*JODI=12=14=67=69=42=49=94=97*
========================

*LIVE HAI LIVE*


~♥~*GOOD LUCK*~♥~

*LIVE LIFE KING SIZE*

* KING ‌OF *
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

30-May-2018 02:48:40 PM

[off-line]


●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
*MILAN DAY OPEN*
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●


======================== ~_*30/05/2018=WEDNESDAY*_~
========================
*LIVE SHOT*
========================
========================
*236 X 1 X 380*
========================
*358 X 6 X 114*
========================
*148 X 3 X 247*
========================
*279 X 8 X 459*
========================
*JODI=16=14=61=69=36=34=81=89*
========================

*LIVE HAI LIVE*


~♥~*GOOD LUCK*~♥~

*LIVE LIFE KING SIZE*

*KING ‌OF *


[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 02:46:43 PM

[off-line]


RAJ STRONG OPEN

88888888 1111111111

14 18 10 --- 80 85 81

GOOD LUCK

[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 02:44:59 PM

[off-line]


Kalyan
Fix
Opan
160
777777777
777777777
777777777
777777777


Miss kiya to


567
888888888
888888888
888888888Jodi

80----70

85----75


Fix ka baap
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 02:44:39 PM

[off-line]


Milan day
Time booma
Dhamaka
Opan

350
8888888888
8888888888


Miss kiya to

237

480

2222222222222Jodi


82-----28

Kheloooo
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

30-May-2018 02:41:06 PM

[off-line]


KALYAN WAR


_____(570)_____
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222
222222222222222

390== 28 ==125
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

30-May-2018 02:40:38 PM

[off-line]


RAAJDAY*
*STRONG SHOWWW*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*8*
*++++++++++*
*SUPP.--4--*

*149-440*

*85-80*
*45-40*

*GOLDENLUCK*
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

30-May-2018 02:40:17 PM

[off-line]


MILANDAY AAR YA PAAR*
*STRONG SHOWWW*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*4*
*++++++++++*
*SUPP.--3--*

*680-580*

*43-41-42-47*
*33-31-32-37*

*GOLDENLUCK*
[Bottom] [Top] [Quote]

PROFESSOR
[MATKA PROFESSOR]

30-May-2018 02:02:43 PM

[off-line]


Main Mumbai DATEFIX

➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

09399937488
09399937488
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

30-May-2018 01:57:36 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 3100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 01:56:46 PM

[off-line]


Kalyan

279...85...230

8888888887
8888888877
8888888777
8888887777
8888877777
8888777777
8887777777
8877777777
8777777777

369...88...134

80...88...73...75

Play Unlimited
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 01:56:23 PM

[off-line]


Rajdhani Day Show
358-62-110

358-60-190
12 • 10 • 64 • 14
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

30-May-2018 01:55:58 PM

[off-line]


Milan Day Show
336-21-146

360-94-167
26 • 99 • 29 • 92
[Bottom] [Top] [Quote]