guessing forum PLAY ONLINE
MATKA GAME
GO TO
BOTTOM

❋ MATKA RESULTS LIVE ❋

KALYAN MUMBAI MAIN
500-56-259 579-15-168
MILAN DAY MILAN NIGHT
238-39-450 589-25-357


*DAILY POST YOUR GUESS*
+
Name:

Text:
Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 02:58:08 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 3100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401

Yash
[MEMBER]

29-May-2018 02:56:39 PM

[off-line]


KALYAN


129

2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222
2222222222222222

24*770


[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

29-May-2018 02:56:10 PM

[off-line]


RAJDHANI DAY
190✭0✭
✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭0✭
✭0✭0✭
✭0✭


190*02*480

[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

29-May-2018 02:55:51 PM

[off-line]


MILAN DAY

268

666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666
666666666666

((( 61 )))
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

29-May-2018 02:54:49 PM

[off-line]


*MILAN DAY*
*SINGAL FIX GAME*
*********************
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
**********************
(237/589/138/390/147)
**********************
{23}{28}{20}{25}{24}{29}
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

29-May-2018 02:54:28 PM

[off-line]


RAJDHANI DAY*
*SUPER FIX GAME*
*********************
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
**********************
(568/270/135/180/379)
**********************
{93}{98}{91}{96}{92}{97}
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

29-May-2018 02:54:05 PM

[off-line]


KALYAN TEBAL TRICK OPEN LINE*

*______________*

*×× ×× ×× ×× ×× 4√*
*×× ×× ×× ×× ×× 8√*
*×× 21 ×× ×× ×× 5√*
*07 82 ×× ×× ×× 2√*
*00 47 ×× ×× ×× ××*
*68 09 ×× ×× ×× ××*
*65 ●● ×× ×× ×× ××*

*EXPLAIN....*

*D9+D7+8√ == 4√*
*D4+D0+4√ == 8√*
*D3+D2+0√ == 5√*
*D9+D9+●√ == 2√*

*SINGAL OPEN*

*444444444444*

*________________*
*×× ×× ×× √2 ×× ××*
*×× ×× ×× √5 ×× ××*
*×× ×× ×× √6 ×× ××*
*×× 22 ×× √1 ×× ××*
*×× 21 ×× √6 ×× ××*
*×× 82 ×× ×× ×× ××*
*×× 47 ×× ×× ×× ××*
*×× 09 ×× ×× ×× ××*
*×× ●● ×× ×× ×× ××*

*EXPLAIN....*

*2+2√=={T4==22√}*
*5+8√=={T3==21√}*
*6+4√=={T0==82√}*
*1+0√=={T1==47√}*
*6+●√=={T9==09√}*

*SINGAL OPEN*

*333333333333*


*KALYAN DAMDAAR JODI**
[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

29-May-2018 02:52:04 PM

[off-line]


RAJ DAY


49

43

45

54

56

55


GL
[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

29-May-2018 02:51:44 PM

[off-line]


KALYAN


41

46

42

01

06

07


GL
[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

29-May-2018 02:51:12 PM

[off-line]


Milan day

3333333..... 5555555

33.35.38..... 53.55.58

166.670.....122.258
[Bottom] [Top] [Quote]

PROFESSOR
[MATKA PROFESSOR]

29-May-2018 02:39:57 PM

[off-line]


29-05-2018

महा धमाका

कल्याण
धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

जोड़ी और पत्ती

एडवांस चार्ज ₹ 1550/-

CALL ME

09399937488
09399937488
[Bottom] [Top] [Quote]

Raj_kumar
[Professor ]

29-May-2018 02:22:29 PM

[off-line]


KALYAN & MAIN MUMBAI

100% DATE FIX GAME

SINGLE ANK OPEN
SINGLE FIX JODI
2 PANNA 100% PASS

ADVANCE CHARGE: 1600 ONLY

CALL/WHATSAPP

PROF. RAJ KUMAR
CALL ME NOW
08985275015
08985275015

[Bottom] [Top] [Quote]

Raj_kumar
[Professor ]

29-May-2018 02:21:31 PM

[off-line]


KALYAN & MAIN MUMBAI

100% DATE FIX GAME

SINGLE ANK OPEN
SINGLE FIX JODI
2 PANNA 100% PASS

ADVANCE CHARGE: 1600 ONLY

CALL/WHATSAPP

PROF. RAJ KUMAR
CALL ME NOW
08985275015
08985275015

[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

29-May-2018 02:12:32 PM

[off-line]


MILAN KA NAKHRA

=====SUPER STRONG SHOW=====

//4//5//8//9//

JODI
44-49-54-58
84-85-94-95

PANEL
(590×357×260×289】

GOOD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

29-May-2018 02:11:21 PM

[off-line]


RAJ KA ATANK

=====SUPER STRONG SHOW=====

//1//2//4//6//

JODI
11-16-21-22
42-47-61-66

PANEL
(560×246×347×268】

GOOD LUClk
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

29-May-2018 02:10:42 PM

[off-line]


KALYAN DHAMAKA

=====SUPER STRONG SHOW=====

//2//3//7//8//

JODI
22-27-33-38
72-77-83-88

PANEL
(237×490×223×260】

GOOD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 02:07:44 PM

[off-line]


KALYAN

SUPER GAME

2
22
222
2222
22222
22222
2222
222
22
2

24_29_28
74_79_78

147_179_688_188
589_890_156_566

GUD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 02:07:24 PM

[off-line]


MILAN DAY

FIXX GAME

8
88
888
8888
88888
88888
8888
888
88
8

84_89_34_39

120_170_256_567
247_279_468_689

GUD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 02:07:02 PM

[off-line]


RAJDHANI DAYOPEN

1
11
111
1111
11111
66666
6666
666
66
6

12_17_10
62_67_60

128_123_290_790
349_489_579_470

GUD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 01:20:20 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 3100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 01:20:13 PM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 3100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

29-May-2018 01:17:34 PM

[off-line]


Time close..

0

0

0

3

3

3

460/569/370
346/238/120
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

29-May-2018 12:35:29 PM

[off-line]


TIME BAZAR

OPEN TRICK

== == 38 == == == ==
== 9= 68 == == == ==
== 8= 91 == == == ==
== 4= 73 == == == ==
== ?= == == == == ==

JODI TOTAL+CROSS OPEN

3+8+9=0
6+8+8=2
9+1+4=4
7+3+?=6

SINGLE OPEN

66666666666666666

TRICK NO 2

== == =8 == == == ==
== 9= =8 == == == ==
== 8= =1 == == == ==
== 4= =3 == == == ==
== ?= == == == == ==

CROSS ADD

8+9=7
8+8=6
1+4=5
3+?=4

SINGLE OPEN

11111111111111

SINGLE JODI

556==66==899

SUP

399==12==156

560==16==448

899==62==156

EXTRA SUP

61=====11

14=====69

49=====94

GOOD LUCK DILSE

[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

29-May-2018 12:24:00 PM

[off-line]


TIME BAZAR
===×======

PRIMIUME PAIRS

*---75-71---*
777777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
7777
777777
*---70-76---*

JODI THOKO DIRECT LIVE HOGA

GOOD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

29-May-2018 12:23:03 PM

[off-line]


Time Bajar

134...84...770

8888888888
8888888888
8888888888
8888888888
8888888888

134...89...270

84......89

Play Unlimited
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

29-May-2018 12:11:36 PM

[off-line]


TIME STRONG OPNE{8}{9}


PANA{279}{189}{289}{199}JODI{82}{85}{87}{84}{94}{99}

PLY BIG AMOUNT

[Bottom] [Top] [Quote]

Raj_kumar
[Professor ]

29-May-2018 12:10:39 PM

[off-line]


KALYAN & MAIN MUMBAI

100% DATE FIX GAME

SINGLE ANK OPEN
SINGLE FIX JODI
2 PANNA 100% PASS

ADVANCE CHARGE: 1600 ONLY

CALL/WHATSAPP

PROF. RAJ KUMAR
CALL ME NOW
08985275015
08985275015
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

29-May-2018 12:09:15 PM

[off-line]


TIME BAJAR

OPEN

3
33
333
3333
33333
333333
888888
88888
8888
888
88
8

31_36_32
81_86_82

148_189_468_689
477_229_247_279

GUD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

29-May-2018 11:12:05 AM

[off-line]


Kalyan DATEFIX

Main Mumbai DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 3100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

PROFESSOR
[MATKA PROFESSOR]

29-May-2018 11:01:16 AM

[off-line]


29-05-2018

महा धमाका

कल्याण
धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

जोड़ी और पत्ती

एडवांस चार्ज ₹ 1550/-

CALL ME

09399937488
09399937488
[Bottom] [Top] [Quote]