guessing forum PLAY ONLINE
MATKA GAME
GO TO
BOTTOM

❋ MATKA RESULTS LIVE ❋

KALYAN MUMBAI MAIN
579-11-128 670-32-246
MILAN DAY MILAN NIGHT
289-96-457 180-95-348


*DAILY POST YOUR GUESS*
+
Name:

Text:
Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:57:38 PM

[off-line]


RAJDHANI DAY

SINGLE JODI

568==92==237

SUP

237==29==568

EXTRA SUP

97===24

38===33

65===69

238===600

GOOD LUCK DILSE

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:57:16 PM

[off-line]


MILAN DAY

SINGLE JODI

670==30==190

SUP

190==03==670

EXTRA SUP

34===07

35===08

70===76

490==677==890==340

GOOD LUCK DILSE
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:55:26 PM

[off-line]


RAJ WAAR

PANEL: 290!335!390!336!590!338!

STRONG JODIS

12_____21______40

SUPPORT

16_____49______22

DIFFRENT SHOT FROM OTHERS
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:55:08 PM

[off-line]


MILAN WAAR

PANEL: 149!248!140!249!150!240!

STRONG JODIS

31_____59______40

SUPPORT

38_____49______50

DIFFRENT SHOT FROM OTHERS
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:54:48 PM

[off-line]


KALYAN DHAMAKA

PANEL: 133!368!668!138!233!666!

STRONG JODIS

86_____77______22

SUPPORT

88_____27______72

DIFFRENT SHOT FROM OTHERS
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:54:25 PM

[off-line]


Time bazar close

8888888..... 0000000

233.350.468.116

136.280.389.488

[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

22-May-2018 01:53:24 PM

[off-line]


Rajdhani day

5555555...... 0000000

53.58.59....03.08.09

249.366.....370.479
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

22-May-2018 01:53:06 PM

[off-line]


KALYAN
===================

3333333...... 8888888

31.33.36.... 81.86.88

238.247....233.350
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

22-May-2018 01:51:58 PM

[off-line]


मिलन डे फिक्स गेम
22__5__2018

111111111
333333333

13_18_23_28
63_68_03_08
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

22-May-2018 01:37:15 PM

[off-line]


TIME BAZAR


Close88888888
77777777
00000000
33333333

[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:35:22 PM

[off-line]


TIME BAJAR

Close Fixxxx

2
22
222
2222
22222
77777
7777
777
77
7

22_27_72
77_74_29

124_129_566_156
589_890_138_188

[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:34:10 PM

[off-line]


Kalyan

$$--10--15--$$

Missed

$$--51--50--$$

[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:33:54 PM

[off-line]


Milan

$$--42--47--$$

Missed

$$--92--97--$$
[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 01:33:39 PM

[off-line]


Raj

$$--13--18--$$

Missed

$$--63--68--$$
[Bottom] [Top] [Quote]

Manniya
[MEMBER]

22-May-2018 01:33:21 PM

[off-line]


Milan day


AndRajdhani day


Strong 222222Shaport 999999


Jodi29--95--91--24


Strong 90--96--94


Patti-234--450--388

Patti-138--480--237


No leak game..


Only guessing...


Good Dosto...
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:32:54 PM

[off-line]


time


567_134_189_378_440
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888

478_568_999999999999

[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

22-May-2018 01:32:08 PM

[off-line]


Time.close

2

2

2

8

8

8

477-567
366-138
[Bottom] [Top] [Quote]

Sarkit_jaat
[MEMBER]

22-May-2018 01:29:26 PM

[off-line]


Time close
555555555555
5555555555555
5555555555555159**230**140Play bindass...
[Bottom] [Top] [Quote]

Dharmesh_sir
[Fix Short ]

22-May-2018 01:26:48 PM

[off-line]


Time bazar


Close strong...
99999999999
99999999999
99999999999
99999999999

568--234--450


777777777777
777777777777
777777777777
777777777777


340--269--160
GOOD LUCK...
[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

22-May-2018 01:11:02 PM

[off-line]


Originally Posted By: Lala

[TIME BAZAR]

[OLD SET]

== == == == 59 == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
== == == == == 33 ==
18 == 00 74 == == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
�4[54]== == == == ==

[RUN SET]

== == == == 54 == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
== == == == 33 == ==
18 == 38 79 == == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
�4[59]== == == == ==

[SINGEL OPEN]

[555555555555]

[SINGEL JODI]
����������������������
[780]=[59]=[180]
����������?����������

===| 45 |===

5:-780:-230:-258:-357
4:-680:-130:-158:-356

cut jodi
�54�40

Panna==== 130-4 passs
[Bottom] [Top] [Quote]

Lala
[MEMBER]

22-May-2018 01:07:29 PM

[off-line]


[TIME BAZAR]

[OLD SET]

== == == == 59 == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
== == == == == 33 ==
18 == 00 74 == == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
×4[54]== == == == ==

[RUN SET]

== == == == 54 == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
== == == == 33 == ==
18 == 38 79 == == ==
== == == == == == ==
== == == == == == ==
×4[59]== == == == ==

[SINGEL OPEN]

[555555555555]

[SINGEL JODI]
••••••••••••••••••••••
[780]=[59]=[180]
••••••••••√••••••••••

===| 45 |===

5:-780:-230:-258:-357
4:-680:-130:-158:-356

cut jodi
•54•40
[Bottom] [Top] [Quote]

Lucky
[Site Warner]

22-May-2018 12:27:43 PM

[off-line]


*TIME*
SINGAL FIX GAME
*********************
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
**********************
(120/689/157/247/580)
**********************
{34}{39}{30}{35}{32}{37}
[Bottom] [Top] [Quote]

MUMBAI_MHAKAL
[Top guesser]

22-May-2018 12:26:31 PM

[off-line]


ᴛɪᴍᴇ ʙᴀᴢᴀʀ

sᴛʀᴏɴɢ

ᴏᴘᴇɴ

9999999999
999999999
99999999
9999999
999999
99999
9999
999
99
9

sᴜᴘᴘᴏʀᴛ. -

4444444444444444444
4444444444444444444

270-91-236
347-47-449
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

22-May-2018 12:15:33 PM

[off-line]


MADHUR OPEN

22222222 4444444444

28 25 ---- 45 48

GOOD LUCK
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

22-May-2018 12:13:45 PM

[off-line]


TIME OPEN

1----------63----------8


PANNA


560----------150490----------350
[Bottom] [Top] [Quote]

Yash
[MEMBER]

22-May-2018 12:02:13 PM

[off-line]


TIME BAJAR

FIXXX

OPEN

__________________
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
[1111<=®=>5555]
__________________

579 x 17 x 269

579 x 18 x 369

780 x 57 x 269

780 x 58 x 369
[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

21-May-2018 09:30:35 AM

[off-line]


Aaj Hoga Kalyan Bazar dhamaka
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

20-May-2018 03:22:48 PM

[off-line]


Kalyan Bazaar DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

20-May-2018 03:22:35 PM

[off-line]


Kalyan Bazaar DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

20-May-2018 03:22:16 PM

[off-line]


Kalyan Bazaar DATEFIX
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो एडवांस 2100/
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

Matka office

07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]