guessing forum PLAY ONLINE
MATKA GAME
GO TO
BOTTOM

❋ MATKA RESULTS LIVE ❋

KALYAN MUMBAI MAIN
500-56-259 579-15-168
MILAN DAY MILAN NIGHT
238-39-450 589-25-357


*DAILY POST YOUR GUESS*
+
Name:

Text:
Loin_Loin
[MEMBER]

09-May-2018 05:39:02 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE4444444444
4444444444
4444444444


789---257---130Only Guessing no


Leak game...,,,

Yadav
[MEMBER]

09-May-2018 05:38:54 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE

99999999999
999999999
99999999
999999
99999
999


199/360/568/900

GL..!!

[Bottom] [Top] [Quote]

Loin_Loin
[MEMBER]

09-May-2018 05:38:48 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE4444444444
4444444444
4444444444


789---257---130Only Guessing no


Leak game...,,,
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

09-May-2018 05:38:21 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE

99999999999
999999999
99999999
999999
99999
999


199/360/568/900

GL..!!

[Bottom] [Top] [Quote]

Akbar
[MEMBER]

09-May-2018 05:37:18 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE
__

DEKHO MAT THOK DO
__


146 ( 1 ) 146

346 ( 3 ) 346
__

SWACHH BHARAT SWASTH BHARAT
G/L
[Bottom] [Top] [Quote]

Loin_Loin
[MEMBER]

09-May-2018 05:36:27 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE4444444444
4444444444
4444444444


789---257---130Only Guessing no


Leak game...,,,
[Bottom] [Top] [Quote]

khan786
[MEMBER]

09-May-2018 05:32:39 PM

[off-line]


KALYAN
CLOSE
FIX

179~~~269

77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777
77777777777777

Sup__2__4__9

129_680_180
147_130_360

Good ***** luck
[Bottom] [Top] [Quote]

TIGER_KHAN
[MEMBER]

09-May-2018 05:28:32 PM

[off-line]


Originally Posted By: Akbar

kalyan


125_134_350_189_378_

88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888

strong Jodie_88_88_88

134__88__567_468
125__88__134_350
189__88__459_440
990__88__189_125

sup_

_83_80_60_62_06_04_51_59

vv

Congratulations bhai open 8 pass
[Bottom] [Top] [Quote]

TIGER_KHAN
[MEMBER]

09-May-2018 05:27:22 PM

[off-line]


KALYAN CLOSE

999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999


117..667..126KHELO BINDASSS
[Bottom] [Top] [Quote]

khan786
[MEMBER]

09-May-2018 04:18:48 PM

[off-line]


KALYAN
OPEN
FIX

139~~~148

33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333

Sup___0___2___1

JODI _32_37_01_06

SUP_10_15_23_28

470_479_147
579_244_129

Good ***** luck
[Bottom] [Top] [Quote]

KING_KHAN
[MEMBER]

09-May-2018 03:41:27 PM

[off-line]


KALYAN OPEN


2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

====(( 499 ))====

==== king khan ====
[Bottom] [Top] [Quote]

Jkbhai
[]

09-May-2018 03:30:35 PM

[off-line]


KALYAN444444444444444444
444444444444444444
999999999999999999
999999999999999999
43--48--93--98
JEET @
[Bottom] [Top] [Quote]

Akbar
[MEMBER]

09-May-2018 03:29:07 PM

[off-line]


kalyan


125_134_350_189_378_

88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888
88888888888888888888

strong Jodie_88_88_88

134__88__567_468
125__88__134_350
189__88__459_440
990__88__189_125

sup_

_83_80_60_62_06_04_51_59

vv
[Bottom] [Top] [Quote]

Yadav
[MEMBER]

09-May-2018 03:27:42 PM

[off-line]


### Kalyan open 2 close ###


7777777
4444444
Sup
2
9

=====Strong pannel=====


180-270-360-450
237-138-345-390
158-257-356-590
458-368-278-890

=====Good luck =====

[Bottom] [Top] [Quote]

Sultan_bhai
[SITE OWNER]

09-May-2018 02:28:24 PM

[off-line]


Originally Posted By: Manooj_patil

Originally Posted By: Loin_Loin

TIME SINGLE SHORT

6
66
666
66666
666666
6666666
666666666
66666666666
666666666666
6666666666666
66666666666666
6666666666666666
66666666666666666
666666666666666666
6666666666666666666
66666666666666666666

448****457*****169

62---65---60---68

NO LEAK GAME ONLY

GUESING....


GOOD LUCK ......

Congrats bhai single open pass Jodi 68 pass good...

Big congrats bhai
[Bottom] [Top] [Quote]

Manooj_patil
[]

09-May-2018 02:27:23 PM

[off-line]


Milan day


Power game3333333333
3333333333
3333333333
5555555555
5555555555
5555555555

35--33--36

50--58--59

690--258--168

346--256--139Good luck....
[Bottom] [Top] [Quote]

Totu
[]

09-May-2018 02:21:43 PM

[off-line]


MILAN DAY

240 114

63

240×346/788
GL
FZ#

[Bottom] [Top] [Quote]

Manooj_patil
[]

09-May-2018 02:20:24 PM

[off-line]


Originally Posted By: Loin_Loin

TIME SINGLE SHORT

6
66
666
66666
666666
6666666
666666666
66666666666
666666666666
6666666666666
66666666666666
6666666666666666
66666666666666666
666666666666666666
6666666666666666666
66666666666666666666

448****457*****169

62---65---60---68

NO LEAK GAME ONLY

GUESING....


GOOD LUCK ......

Congrats bhai single open pass Jodi 68 pass good...
[Bottom] [Top] [Quote]

Totu
[]

09-May-2018 02:19:58 PM

[off-line]


KALYAN
[9-5-18]

330-880

6666
6666
6666
6666
6666

330×69×568
GL
FZ#
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

09-May-2018 02:11:19 PM

[off-line]


KALYAN DATEFIX JODI
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

CALL NOW
07024540401
07024540401
[Bottom] [Top]
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

09-May-2018 02:11:15 PM

[off-line]


KALYAN DATEFIX JODI
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे
जो
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

CALL NOW
07024540401
07024540401
[Bottom] [Top]
[Bottom] [Top] [Quote]

Viraj
[Admin sir]

09-May-2018 02:08:29 PM

[off-line]


KALYAN DATEFIX JODI
➣सिंगल ओपन
➣सिंगल पाना
➣सिंगल फिक्स जोड़ी
➣100% फिक्स पास होगा।
➣मनचाहा पैसा कमाने वाले ही फ़ोन करे जो
सचमे कमाना चाहता है वही फ़ोन करो।
➣ ऐसा प्लेयर फ़ोन करो जो लाखो में
कमाना चाहता है।

CALL NOW
07024540401
07024540401
[Bottom] [Top] [Quote]

BABLU_BHAI
[]

09-May-2018 12:54:41 PM

[off-line]


[TIME BAZAR]

[OLD LINE]

== == == 79 32 == ==
43 == 89 == == == ==

[RUN LINE]

== == == 79 73 == ==
89 ==[43]== == == ==

[SINGEL OPEN]

[44444444444]

[SINGEL JODI]
••••••••••••••••••••••
[257]=[43]=[247]
••••••••••√••••••••••

[257]=[220]=[770]=[149]

SUPORT. 34•39•48

MORE SUPORT FAMILY.

[THE TRICK BY BABLU BHAI]✍✍
[Bottom] [Top] [Quote]

Dharmesh_sir
[Fix Short ]

09-May-2018 11:47:08 AM

[off-line]


TIME BAZAR OPEN

000000000000000
000000000000000

389---578---299

000000000000000
000000000000000


888888888888888
888888888888888

134----468---800

8888888888888888
8888888888888888


MEHENAT HAMARI LUCK

APKA.....
[Bottom] [Top] [Quote]

Dharmesh_sir
[Fix Short ]

09-May-2018 11:43:43 AM

[off-line]


Good morning

All


Guesser.....


[Bottom] [Top] [Quote]

Loin_Loin
[MEMBER]

09-May-2018 11:42:15 AM

[off-line]


TIME SINGLE SHORT

6
66
666
66666
666666
6666666
666666666
66666666666
666666666666
6666666666666
66666666666666
6666666666666666
66666666666666666
666666666666666666
6666666666666666666
66666666666666666666

448****457*****169

62---65---60---68

NO LEAK GAME ONLY

GUESING....


GOOD LUCK ......
[Bottom] [Top] [Quote]

Loin_Loin
[MEMBER]

09-May-2018 11:38:54 AM

[off-line]


Kabi khusi kabi

Gum......


Kab jitenge hum
[Bottom] [Top] [Quote]

Arti_bhatnagar
[]

09-May-2018 11:34:26 AM

[off-line]


TIME BAZAR OPEN


STRONG


5---------7

555555555555
555555555555
555555555555


777777777777
777777777777
777777777777

780,,,690,,,,168

188,,,160,,,,250


Arti king
[Bottom] [Top] [Quote]

khalifa
[]

09-May-2018 10:56:00 AM

[off-line]


Thanks sir
[Bottom] [Top] [Quote]

khalifa
[]

09-May-2018 10:55:44 AM

[off-line]


Hy
[Bottom] [Top] [Quote]